Dragi učenci, dijaki spoštovani starši.

Iskrena hvala za zaupanje in sodelovanje v letu 2014.
Iskreno opravičilo za vse, kar je šlo narobe.
Iskrene želje za leto, ki prihaja.
Naj vam bo naklonjeno.

V imenu vseh zaposlenih na Konservatoriju Maribor.
Helena Meško, ravnateljica