Večer, 28. september 2016

Nacionalna agencija za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) je za sedem let akreditirala smer Balet na 1. bolonjski stopnji, ki se od letos dalje izvaja na Akademiji za ples pod okriljem Alma Mater Europaea. Da je to nov prispevek k slovenski nacionalni kulturni identiteti, je včeraj ocenil dr. Ludvik Toplak, predsednik Alma Mater Europaea – ECM. Kljub neinstitucionalni obliki baleta študija je to zelo dobrodošlo, sta izpostavila direktor SNG Maribor Danilo Rošker in Helena Meško, ravnateljica Konservatorija za glasbo in balet Maribor, ki sta in bosta tudi v prihodnje sodelovala z akademijo. Več v članku.