Glasilo občine Šentilj, maj 2015

Kamorkoli po svetu se obrnemo, zasledimo ogromno podatkov o ukvarjanju z glasbo; glasba kot dejavnost je popolnoma prežeta s človekovim bivanjem… Več si lahko preberete v članku.