Glasna, letnik 47, št. 6, december 2016-januarj 2017

Glasbeno izobraževanje ima na Slovenskem bogato in dolgo tradicijo. Kot ugotavlja muzikolog, dr. Matjaž Barbo, sega že v 12. stoletje. S šolsko reformo Marije Terezije in Jožefa II. pa sta zrasli tudi želja in potrebna po javnem glasbenem šolstvu. Več v članku.