Stergulec Darka

klavir

Darka Stergulec, rojena 27.novembra 1963 v Mariboru, je končala nižjo glasbeno šolo iz klavirja in harmonike. Šolanje je nadaljevala na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, kjer je končala teoretski in instrumentalni oddelek – klavir. V letu 1987 se je redno zaposlila na SGBŠ Maribor kot korepetitorica baleta in učiteljica klavirja. Kasneje je zaključila študij glasbene pedagogike na Pedagoški fakulteti Maribor, temo diplomske naloge je predstavila tudi na 4. slovenskih klavirskih dnevih (EPTA) v sodelovanju s pedagogi klavirja, nauka o glasbi in baleta SGBŠ Maribor. Projekt je predstavljal novo vizijo medpredmetnih povezav in bil tudi medijsko predstavljen in odmeven. Vsa leta je sodelovala z osnovnimi šolami (nastopi učencev, korepetitorica zborov na območnih srečanjih), delovala pri izobraževanju Waldorfskih učiteljev kot korepetitorica Evritmije, izvajala pedagoške delavnice na državnih seminarjih Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti in delovala kot strokovna sodelavka na PF, oddelek razredni pouk. Opravila je številne seminarje strokovnega izpopolnjevanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju in leta 2010 pridobila strokovni naziv svetnica. Od leta 2009 je predstavnica delavcev v svetu šole Konservatorija za glasbo in balet Maribor. Njeni učenci že vrsto let sodelujejo na državnih in mednarodnih tekmovanjih, kjer dosegajo najvišja priznanja.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
MŠ Center sreda
13.40 – 14.25
učilnica 45
/ darka.stergulec@konservatorij-maribor.si