Ivec Anja

oboa, zgodovina glasbe, zgodovina plesa

Anja Ivec se je rodila 31. avgusta 1980 v Mariboru. Prve glasbene korake je naredila v domačem kraju, v Podružnični glasbeni in baletni šoli Lenart, kjer je v razredu Irene Košmerl Leš spoznavala svet črno-belih tipk. Po končani nižji stopnji je uspešno opravila sprejemni izpit na tedanjo Srednjo glasbeno in baletno šolo Maribor, hkrati pa je šolanje nadaljevala na Prvi gimnaziji Maribor. Tedaj je pričela obiskovati še ure oboe v razredu Dušana Krnjaka. Leta 1999 je maturirala na gimnaziji, leto kasneje pa je opravila še maturo iz predmeta glasba.

Po opravljeni maturi je vpisala študij oboe na pihalnem oddelku Akademije za glasbo v Ljubljani. Tam je svoje znanje in veščine kalila v razredu Boža Rogelje in leta 2004 diplomirala. V času študija se je izpopolnjevala pri domačih in tujih glasbenih virtuozih, Mateju Šarcu, Güntherju Passinu in Louise Pellerin. Prav tako pa se je predstavila v koncertnih ciklih GM oder, občasno pa je sodelovala v simfoničnih, pihalnih ter komornih orkestrih v Ljubljani in Mariboru.

Že v času študija je pričela s poučevanjem oboe in kljunaste flavte, sprva v Glasbeni šoli Postojna, nato še v Mariboru. V slednji se je leto kasneje tudi redno zaposlila kot učiteljica oboe in kljunaste flavte.

V študijskem letu 2004/05 je postala podiplomska študentka historične muzikologije na Filozofski fakulteti v Ljubljani, kjer se je predvsem posvečala proučevanju slovenske glasbene zapuščine. Magistrsko nalogo je uspešno ubranila pod mentorstvom dr. Matjaža Barba leta 2009 ter si pridobila naziv magistrica muzikologije.

Leta 2010 je pričela s poučevanjem strokovnega predmeta zgodovina plesa, v šol. l. 2012/13 pa je prevzela še pouk zgodovine glasbe. Aktivno je sodelovala pri prenovi gimnazijskega programa za predmeta zgodovina glasbe in zgodovina plesa.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
UMG
MŠ Center
sreda
13.45 – 15.00
učilnica 47
petek
14.35 – 15.15
učilnica 60
/ anja.ivec@konservatorij-maribor.si