Feguš Friedl Marija

glasbena pripravnica, nauk o glasbi, solfeggio

Po zaključeni srednji šoli je opravila sprejemni izpit na Akademiji za glasbo v Ljubljani, na oddelku za glasbeno pedagogiko. Diplomirala je leta 1991 pod mentorstvom dr. Brede Oblak (naslov naloge Elementarni notni zapis in branje).

Od septembra 1987 je redno zaposlena na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru, kjer poučuje nauk o glasbi, nekaj let pa sem učila tudi klavir. Osem let sem bila vodja aktiva učiteljev za nauk o glasbi (1992–2000), prav tako pa je bila pet let vodja študijske skupine za predmetno področje nauka o glasbi. V šolskem letu 1995/1996 je bila organizatorica in koordinatorica seminarja za učitelje nauka o glasbi z naslovom Nauk o glasbi – kompleksna glasbena vzgoja (od 15. do 17. 3. 1996). Redno se udeležuje seminarjev, ki so organizirani v Sloveniji in v tujini (v Salzburgu 1995, v Slavonicah 1999). Sodelovala je v organizacijskem odboru za pripravo 8. mednarodnega poletnega Orffovega seminarja na Ptuju leta 2003.

Večkrat je bila mentorica pripravnikom (1994/95, 1995/96, 1999/2000) za strokovni izpit.

Sodelovala je tudi pri realizaciji strnjene učne prakse študentov 3. letnika Oddelka za glasbeno pedagogiko Akademije za glasbo v Ljubljani (1998/99, 1999/2000, 2001/02, 2002/03).

Nekajkrat je bila tudi mentorica študentom oddelka za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete Maribor pri opravljanju pedagoške prakse (7. 3.1–8. 3. 1994, 13. 11.2–4. 11. 2000 ter aprila 2006  ter v vseh šolskih letih od 2006/07 do 20137/14.

Sodelovala je pri pripravah recenzij za delovne zvezke in priročnike Nauk o glasbi Tomaža Habeta in Brigite Tornič Milharčič.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
MŠ Center  ponedeljek
18.55 – 19.25
četrtek
18.55 – 19.10
učilnica 17
/ marija.fegus.friedl@konservatorij-maribor.si