Brčić Petek Tanja

slovenščina

Tanja Brčić Petek je po končani Prvi gimnaziji Maribor izobraževanje nadaljevala na Filozofski fakulteti Maribor na enopredmetnem univerzitetnem študijskem programu slovenski jezik s književnostjo in leta 2004 pridobila strokovni naziv profesorica slovenščine, leta 2016 pa naziv magistrica znanosti na področju didaktike slovenskega jezikoslovja. Leta 2005 se je zaposlila na Konservatoriju za glasbo in balet Maribor kot pripravnica pri predmetu slovenščina. V letih 2006, 2007 si je na delovnem mestu knjižničarke pridobila izkušnje na področju organizacije prireditev, tekmovanj … Od leta 2008 je zaposlena kot profesorica slovenščine na umetniški gimnaziji Konservatorija Maribor. Poleg poučevanja slovenščine dijakov od 1. do 4. letnika opravlja razredništvo, delo tajnice šolske maturitetne komisije, je vodja aktiva splošnoizobraževalnih predmetov, članica izpitnih in drugih komisij. Pod njenim mentorstvom se dijakinje in dijaki udeležujejo tekmovanj v znanju slovenščine za Cankarjevo priznanje in literarnih natečajev. Lektorira šolske publikacije in druge tiskovine, napoveduje prireditve in dogodke. Sodeluje pri številnih šolskih projektih, jezikovna matineja, Prešernov dan, Informativni dan … Aktivno sodeluje s Filozofsko fakulteto Maribor in je kot asistentka na oddelku za slovanske jezike in književnosti Filozofske fakultete mentorica študentkam in študentom bolonjskega magistrskega študija slovenistike na pedagoških nastopih. Svoje delo jemlje kot privilegij poučevati mlade glasbene in plesne umetnike ter kot poslanstvo dati mladim koristno popotnico za življenje.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
UMG  petek
9.40 – 10.25
pisarna 5
/ tanja.brcic.petek@konservatorij-maribor.si