Pokeržnik Alenka

biologija

Po končani Drugi gimnaziji je študij nadaljevala na Biotehniški fakulteti v Ljubljani, kjer je diplomirala iz smeri biologija in smeri pedagoška biologija.

Prvo delovno mesto je bilo na OŠ Bojana Ilicha, kjer je med drugim poučevala tudi v bolnišnični šoli.

Od leta 1998 je zaposlena v Srednji ekonomski šoli in gimnaziji, od leta 2018 svojo delovno obvezo dopolnjuje na Konservatoriju za glasbo in balet.

Moj moto poučevanja je nuditi dijakom ustvarjanje priložnosti, s katerimi bodo razvijali svoje potenciale in jih vzgajati v odgovorne in kritične osebe.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
UMG Center ponedeljek
13.30 – 14.15
zbornica
/ alenka.pokerznik@konservatorij-maribor.si