Košmerl Leš Irena

klavir, pomočnica ravnateljice

Irena Košmerl Leš je svojo glasbeno pot začela leta 1975 v dislociranem oddelku Srednje glasbene in baletne šole Maribor v Lenartu pri profesorici Majdi Jecelj ter kasneje z učenjem klavirja nadaljevala pri profesorici Vlasti Bezjak. Po končani nižji glasbeni šoli je glasbeno znanje nadgrajevala na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor pod mentorstvom profesorja Janka Šetinca. Glasbeno akademijo v Ljubljani je končala leta 1991 v razredu profesorja Andreja Jarca. Istega leta je pričela svojo pedagoško pot na Srednji glasbeni in baletni šoli v Mariboru kot profesorica klavirja in korepetitorica. Svojo ljubezen do glasbe in klavirja je prenesla na številne generacije otrok in mnoge od njih navdušila, da so šolanje nadaljevali na Srednji glasbeni in baletni šoli Maribor, kasneje na umetniški gimnaziji Konservatorija za glasbo in balet Maribor.

S svojimi učenci se je udeležila  tekmovanj, na katerih so dosegali odlične rezultate ter z njimi soodelovala tudi na številnih nastopih znotraj in zunaj zavoda. Leta 1993 je za dosežke na pedagoškem področju prejela nagrado mesta Maribor.

Kot članica strokovne žirije je sodelovala na številnih tekmovanjih.

Poleg pedagoškega dela je v šolskem letu 2000/2001 prevzela delo  vodje dislociranega oddelka v Lenartu in kasneje še kot pomočnica ravnateljice Konservatorija za glasbo in balet Maribor.

Leta 2009 je za pedagoško in organizacijsko delo v zavodu prejela listino Dr. Roman Klasinc.

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
PŠ Lenart sreda
14.50 – 15.10
četrtek
13.25 – 13.50
učilnica 2
031 / 813 168 irena.kosmerl.les@konservatorij-maribor.si