Bošnjak Nina

svetovalna delovka, zgodovina

Leta 2009 je diplomirala na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru iz pedagogike in zgodovine.

Po končanem študiju je opravljala pripravništvo na takratni Srednji glasbeni in baletni šoli. Po opravljenem strokovnem izpitu se je na isti šoli, ki se je medtem preimenovala v Konservatorij za glasbo in balet Maribor zaposlila kot svetovalna delavka.

Področje njenega delovanja na šoli je interdisciplinarno, zajema sodelovanje vseh deležnikov učnega procesa na srednji šoli od dijakov in staršev do učiteljev in vodstva šole. Poleg osnovne dejavnosti svetovanja načrtuje in vodi izvedbo Obvezno izbirnih vsebin, vodi vpisni postopek, je pooblaščena oseba za vodenje postopkov za priznavanje predmetov. Sodeluje pri organizacijah prireditev in projektov, opravlja ankete in sodeluje pri analizi in pripravi evalvacijskih poročil zavoda.

Pomemben del njenih aktivnosti je izvajanje avtogenih treningov za dijake, tehnike sproščanja telesa in duha z namenom razvoja umirjenosti in notranje vizije.

Leta 2014 je opravila usposabljanje Brain Gym.

Vsakemu človeku je usojeno, da bo našel zaklad.
A le tisti, ki posluša svoje srce, bo zaklad tudi v resnici našel.

(Paolo Coelho)

Lokacija Govorilne ure Telefon E-pošta
UMG sreda
9.00 – 9.45
pisarna 5
02/ 228 72 87

nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si