evarazdin.hr, 15. september 2019

Kantata „Carmina Burana“ njemačkog skladatelja Carla Orffa, djelo koje je praizvedeno 1937. godine u Frankfurtu na Majni, jedno je od najomiljenijih iz razdoblja 20. stoljeća, a jučer je po prvi put biti izvedeno na prostoru Varaždina i Varaždinske županije. Kako je zvučala izvedba ”O Fortuna”, najpoznatijeg klasničnog djela, pogledajte u eTV prilogu.