Vse kandidate, ki se prijavljajo za vpis na umetniško gimnazijo za šolsko leto 2020/2021 obveščamo, da bomo neizvedene preizkuse nadarjenosti, ki so pogoj za vpis v umetniško gimnazijo, izvedli po izteku ukrepa začasnega prenehanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti. O novem terminu boste vsi prijavljeni kandidati obveščeni po pošti nekaj dni pred izvedbo preizkusov nadarjenosti.

Prav tako je prvotno postavljen rok za prijavo za vpis v srednje šole za prihodnje šolsko leto (to je 2. 4. 2020) prestavljen.

Zaenkrat novih datumov še nimamo, takoj ko jih s strani MIZŠ prejmemo, jih bomo objavili.

Tistim kandidatom, ki ste morda prijavnico za vpis že poslali, sporočamo, da bodo že poslane prijavnice sprejete in upoštevane.


V kolikor imate glede vpisa kakšno vprašanje, se lahko obrnete na svetovalno službo, telefon 031 411 243 ali nina.bosnjak@konservatorij-maribor.si

Ravnateljica Helena Meško