Delitev spričeval za dijake umetniške gimnazije (redna smer) bo 24. 6. 2016 ob 10. uri v Veliki dvorani Konservatorija Maribor.