Ljubezen, strast, garanje, stroka, pa spet znova in do neskončnosti.

Kultura. Glasba. Balet. Oder. Teh nekaj deset metrov široke deske z dvema obrazoma, ljudje, ki so se mu predali in živijo zanj in na njem. Dobesedno.

Pa ogromno tistih, ki gledajo, poslušajo, ploskajo. In ne malo tistih, ki so sicer nevidni, pa ogromno pomagajo, organizirajo, šivajo, berejo, učijo.

In tudi ne tako malo tistih, ki so kritični in prav je, da so.

Današnji dan, 1. oktober, je Mednarodni glasbeni svet (IMC), posvetovalno telo Unesca, razglasil za svetovni dan glasbe. Prvič so ga obeležili leta 1975, pobudo zanj pa je dal takratni predsednik sveta, violinist in dirigent Yehudi Menuhin.

V času, ki kulturnikom ni naklonjen, je še toliko bolj pomembno, da se spomnimo in opozorimo javnost na pomen vseh oblik umetnosti, ki je bila in bo tudi v prihodnje tista dejavnost, ki v največji meri vpliva na oblikovanje in ohranjanje nacionalne identitete ter človeštva na splošno.

Lep mednarodni dan glasbe želimo vsem.