Poslovili smo se od maturantov generacije 2011-2015.