Večer, 26. april 2016

Konservatorij za glasbo in balet Maribor že vsaj deset let uresničuje pomembno poslanstvo, ki ga v sicer dobrem sistemu našega glasbenega šolstva vse prevečkrat pogrešamo; dijake spodbuja k celostni umetniški samouresničitvi in združuje ustvarjalni in poustvarjalni pristop. Mladi glasbenik, deležen te izkušnje, se prav gotovo razvija v bolj informiranega, prebujenega in zahtevnega umetnika.

Več v članku.