Spoštovani!
V mesecu januarju bo v Mali dvorani Konservatorija za glasbo in balet Maribor, Mladinska ulica 12, potekal seminar za klarinet, ki ga bo vodil mag. Bertram Egger, redni profesor za klarinet na Univerzi za glasbo in upodabljajočo umetnost v Gradcu.

sreda, 13. 1. 2016
9.00—13.00 seminar
13.00—15.00 odmor za kosilo
15.00—19.00 seminar

četrtek, 14. 1. 2016
9.00—13.00 seminar
13.00—15.00 odmor za kosilo
15.00—19.00 seminar

Seminar je namenjen učencem glasbenih šol, dijakom srednjih šol in študentom ter profesorjem. Za zunanje udeležence je možna le pasivna udeležba, kotizacije ni.
Informacijo o seminarju dobite na elektronskem naslovu damijan.kolaric@konservatorij-maribor.si.