+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na umetniški gimnaziji bodo trije skupni roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure. Po potrebi bodo organizirani še dodatni roditeljski sestanki za posamezne letnike.

  • 1. roditeljski sestanek: 28. september 2017, ob 16.30,
  • 2. roditeljski sestanek: 10. januar 2018, ob 17. uri,
  • 3. roditeljski sestanek: 8. maj 2018, ob 17. uri.

Mesečne govorilne ure na umetniški gimnaziji bodo ob sredah ob 17. uri v zbornici oz. v posameznih učilnicah:

  • 8. november 2017 ob 17. uri,
  • 6. december 2017 ob 17. uri,
  • 6. februar 2018 ob 17. uri,
  • 7. marec 2018 ob 17. uri,
  • 4. april 2018 ob 17. uri,
  • 6. junij 2018 ob 17. uri.

Tedenske govorilne ure učiteljev skupinskega pouka umetniške gimnazije so v tabeli, govorilne ure učiteljev individualnega pouka so zapisane v urnikih. Učitelji o terminu obvestijo starše z vpisom v beležko.

Sodelovanje s starši poteka tudi na neformalni ravni na nastopih, koncertih, seminarjih in delavnicah

Ime in priimek predmet dan ura prostor
Nataša ŠAUPERL VOGRIN ITA razredničarka 4. letnik sreda 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 41
mag. Tanja BRČIĆ PETEK SLO razredničarka 1. letnik ponedeljek 12.00 – 13.00 pisarna št. 5
Boris FERK ZGO, GEO razrednik 2. letnik petek 11.45 – 12.30 zbornica, učilnica 46
Ivan BAUMAN MAT, FIZ razrednik 3. letnik redno ponedeljek 14.20 – 15.10 zbornica, učilnica 60
mag. Anja IVEC ZGG, ZGP razredničarka 1. letnik interdisciplinarno četrtek 15.15 – 16.00 učilnica 50 ali zbornica
Peter NOVAK SMOLIČ GLS razrednik 3. in 4. letnik interdisciplinarno petek 08.50 – 09.35 učilnica 47
Alenka BERVAR SFG sreda 11.15 – 11.50 zbornica, učilnica 63
mag. Robert KAMPLET SFG, GLS razrednik 2. letnik interdisciplinarno ponedeljek  11.15 – 11.50 zbornica, učilnica 48
Breda JESENIK KOLAR ANG četrtek 10.30 – 11.15 zbornica, učilnica 18
Maja ŠRIMPF NEM ponedeljek 10.30 – 11.15 učilnica 17
Bor SOJAR VOGLAR PSI ponedeljek 10.45 – 11.30 Prva gim., kabinet 0013/0014
Vida OTIČ FIL ponedeljek 13.15 zbornica
Sabina KREJAČ ŠVZ sreda 15.00 – 15.45 telovadnica v ŠD
Nikolaj MAROLT INF četrtek 11.45 – 12.30 ob predhodni najavi nikolaj.marolt@gmail.com
Duška JUNGER BIO torek 09.30 – 10.15 zbornica SŠGT
Marija Janja IPAVIC LUM torek 14.30 zbornica
X