+386 (0)2 228 72 80 info@konservatorij-maribor.si

Na umetniški gimnaziji bodo trije skupni roditeljski sestanki in mesečne govorilne ure. Po potrebi bodo organizirani še dodatni roditeljski sestanki za posamezne letnike.

  • 1. roditeljski sestanek: 30. september 2016, ob 17. uri,
  • 2. roditeljski sestanek: 4. januar 2017, ob 17. uri,
  • 3. roditeljski sestanek: 3. maj 2017, ob 17. uri.

Mesečne govorilne ure na umetniški gimnaziji bodo ob sredah ob 17. uri v zbornici in konferenčni dvorani:

  • 9. november 2016 ob 17. uri,
  • 7. december 2016 ob 17. uri,
  • 1. februar 2017 ob 17. uri,
  • 1. marec 2017 ob 17. uri,
  • 5. april 2017 ob 17. uri,
  • 7. junij 2017 ob 17. uri.

Tedenske govorilne ure učiteljev skupinskega pouka umetniške gimnazije so v tabeli, govorilne ure učiteljev individualnega pouka so zapisane v urnikih. Učitelji o terminu obvestijo starše z vpisom v beležko.

Sodelovanje s starši poteka tudi na neformalni ravni na nastopih, koncertih, seminarjih in delavnicah

Ime in priimek predmet dan ura prostor
Nataša ŠAUPERL VOGRIN ITA razredničarka 3. letnik redno sreda 09.40 – 10.25 zbornica
Tanja BRČIĆ PETEK SLO razredničarka 4. letnik redno ponedeljek 12.45 – 13.30 pisarna številka 5
Boris FERK ZGO, GEO razrednik 1. letnik redno petek 12.40 – 13.25 zbornica
Ivan BAUMAN MAT, FIZ razrednik 2. letnik redno četrtek 14.15 – 15.00 zbornica/učilnica 60
mag. Anja IVEC ZGG, ZGP razredničarka 3. in 4. letnik interdisciplinarno petek 11.15 – 11.50 učilnica 48, zbornica
Peter NOVAK SMOLIČ GLS razrednik 2. letnik interdisciplinarno ponedeljek 16.00 – 16.45 zbornica
Alenka BERVAR SFG sreda 15.00 – 15.45 zbornica
mag. Robert KAMPLET SFG, GLS razrednik 1. letnik interdisciplinarno torek 15.50 zbornica
Breda JESENIK KOLAR ANG četrtek 11.15 – 11.50 zbornica
Maja ŠRIMPF NEM četrtek 10.30 – 11.15 učilnica 17
Ivica MARČIČ PSI ponedeljek 16.10 zbornica
Vida OTIČ FIL ponedeljek 11.30 zbornica
Boris FEKONJA ŠVZ sreda 14.00 – 14.45 zbornica
Zdenka TOJNKO INF petek 14.15 – 15.00 zbornica
Neva VEINGERL BIO ponedeljek 16.55 zbornica
Marija Janja IPAVIC LUM ponedeljek 12.35 zbornica
X